Lista zakwalifikowanych

MICHALE, DNIA 26.03.2020r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHALU
( W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ)

1. FRĄCZEK WIKTOR
2. GIBAS PAULINA
3. JACKOWSKA KORNELIA
4. NOCULAK NATALIA
5. PLISZCZYŃSKA LAURA
6. ROSZCZYNIAŁA ZOFIA
7. SENDYK JAKUB
8. SOBIECHOWSKA ANTONINA
9. WATROS MAJA
10. WATROS ZUZANNA
11. ZGLICZYŃSKI PRZEMYSLAW

UWAGA: RODZICE MUSZĄ POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WYPEŁNIAJĄC PISEMNE OŚWIADCZENIE. ( Oświadczenie do pobrania na stronie http://www.gimmich.biposwiata.pl http://www.spwmichalu.com .)

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 01.04.2020r. DO 06.04.2020r.. WŁĄCZNIE. ( Można przesłać pocztą tradycyjną, lub przesłać scan na adres ; sekretariat@szkolamichale.pl)

LISTĘ PRZYJETYCH DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁA OGŁOSI 08.04.2020r.