Dokumenty

Statut SP w Michalu w formacie DOC

Statut SP w Michalu w formacie PDF

       P R Z E D M I O T O W E 

       S Y S T E M Y      O C E N I A N I A

•    religia
•    język polski
•    język angielski
•    język niemiecki
•    muzyka
•    plastyka
•    historia
•    WOS
•    geografia
•    biologia
•    chemia
•    fizyka
•    matematyka
•    informatyka
•    wychowanie fizyczne
•    edukacja dla bezpieczeństwa
•    zajęcia artystyczne
•    zajęcia techniczne