Do instrukcji czas zasiąść

Robot - mechaniczne ramię sterowane

Robot – mechaniczne ramię sterowane