REKRUTACJA

Michale, dnia 08.04.2020r.

SPMi.4135.P.28.2020

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHALU

( W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ)

 1. FRĄCZEK WIKTOR
 2. GIBAS PAULINA
 3. JACKOWSKA KORNELIA
 4. NOCULAK NATALIA
 5. PLISZCZYŃSKA LAURA
 6. ROSZCZYNIAŁA ZOFIA
 7. SENDYK JAKUB
 8. SOBIECHOWSKA ANTONINA
 9. WATROS MAJA
 10. WATROS ZUZANNA
 11. ZGLICZYŃSKI PRZEMYSLAW

Zatwierdzam:

Dyrektor Szkoły mgr Aleksandra Życzyńska


 

 

DOKUMENTY DO KLASY I

Wszystko w jednym pliku poniżej

1_klasa_Wniosek+Rodo

lub pojedynczo

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO SZKOŁY do druku

zgoda RODO

 

 

 

 

1 zgoda na przet danych-page-0011 zgoda na przet danych-page-0021 zgoda na przet danych-page-003M1 Document-page-001Document-page-002Document-page-003

 

 

Oddział 0 zapisy

Potwierdzenie woli zapisu

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020-2021

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Załączniki do wniosku

RODO