Zdalne nauczanie

Praca szkoły

od 25 marca 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach i wprowadzeniem zdalnego nauczania zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., nauczanie na odległość jest obowiązkowe.

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michalu i grono pedagogiczne proponują następujące zasady współpracy :
1. Nauczyciel, wychowawca na podstawie zebranych informacji od rodziców ustala najbardziej dostępną, bezpieczną formę komunikacji do zdalnego nauczania.
2. Platformą komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus.
3. W systemie pracy zdalnej nauczyciele korzystają wyłącznie z propozycji realizacji podstawy programowej na stronie gov.MEN – zdalne nauczanie
4. Uczeń jest zobowiązany codziennie komunikować się się z nauczycielem.
W ten sposób potwierdza swoją obecność
5. Uczeń dołącza do grupy według planu lekcji. W wyjątkowych sytuacjach według ustaleń z nauczycielem .
6. Uczeń ma prawo zgodnie z planem lekcji do przerwy śródlekcyjnej.
7. Uczeń jest zobowiązany zadbać o sprawne urządzenie do pracy zdalnej (komputer, laptop, smartfon, naładowana bateria), miejsce do komfortowej komunikacji – wyłącza w zasięgu wszystkie inne urządzenia np. tv,radio,.
8. W czasie zajęć zachowuje się odpowiednio, tak aby nie utrudniać prowadzenia zajęć, włącza się do rozmowy po wysłuchaniu rozmówcy.
9. .Wykonuje polecenia prośby, instrukcje prowadzącego. Wykonane zadania odsyła nauczycielowi na Librusie
10. Uczeń ma prawo do kontaktu indywidualnego z nauczycielem w określonych godzinach w przypadku niezrozumienia treści lub problemów technicznych stosownie do psychofizycznego rozwoju


Praca szkoły

do 25 marca 2020 roku

Kliknij w linki poniżej aby zapoznać się z propozycją elearnigową szkoły

Propozycja  klasa 0

Propozycja  klasa 1

Propozycja klasa 2

Propozycja klasa 3

Propozycja klasa 5

Klasa-5-język-angielski

jezyk-angielski-klasy-od-0-do-5-na-2-tydzień

Klasa 5 matematyka

Zadania z WF Pan Daiusz Rosiński udostępnia przez LIBRUS.

—————————————–

MEN PROPONUJE:

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło platformę do nauczania na odległość. Oprócz materiałów przygotowanych przez naszą szkołę serdecznie zachęcamy do korzystania z elearningu MEN.

Nasi nauczyciele w godzinach pracy są dostępni poprzez FB oraz Messenger.

Kliknij w link do propozycji MEN

Nasze propozycje książkowe